Odstoupení formulář

Chcete-li zrušit smlouvu, pak prosím vytiskněte tento formulář a zaslat ho faxem: +49 3212 1465182

Tímto dávam/e výpověď  ja / my

(*)

odstoupit od mého / našeho

(*)

uzavřela smlouvu o koupi následujících zboží

(*)


objednano v

(*)

obdržet

(*)


Název / spotřebitele


Adresa / spotřebitelů


Podpis / spotřebitele (pouze s hlášením na papíře)


datum


(*) Nehodící se škrtněte.