Legálně instrukce

1. Online Content
Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, vztahující se k materiálu nebo nehmotné povahy způsobené používání nebo nepoužívání z informací nebo používání nesprávných nebo neúplných informací, jsou vyloučeny, pokud autor není úmyslné nebo hrubé nedbalosti vina.
Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo na změnu částí nebo celou nabídku bez předchozího upozornění, přidat, dočasně nebo trvale smazat nebo publikace.

2. Odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na jiné webové stránky (hypertextové odkazy), které leží mimo odpovědnosti autora, odpovědnost by přišel jen v platnost v případě, kdy autor obsahu má znalosti a bylo by technicky možné a únosné se aby se zabránilo používání nelegálního obsahu.
Autor tímto prohlašuje, že v době linkování žádný nelegální obsah na stránkách, které mají být identifikovány. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných / propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po propojení. Toto konstatování platí pro všechny v rámci své vlastní internetové odkazy a odkazy jakož i pro cizí zápisy v knihách hostů, diskusních fór, seznamy odkazů, e-mailové konference a všechny ostatní formy databází, ke kterému je možný externí přístup. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací spočívá pouze s provozovatelem stránek, na které odkazují nebyl ten, kdo zaměřené na tyto stránky.

3. Autorské právo a právo ochranné známky
Autor se snaží respektovat autorská práva grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů, používat své vlastní grafiky, zvukové soubory, videosekvence a texty nebo používat bez licence grafiku, zvuk, videoklipy a texty.
Vše případně chráněné třetími osobami internetových značek a ochranných známek jsou ustanovení platného známkového práva a vlastnická práva vlastníka autorských práv. Pouhá zmínka není k závěru, že ochranné známky nejsou chráněny zákonem!
Copyright pro zveřejněné autor sám zůstává pouze s autorem. Jakákoli reprodukce nebo použití grafiky, audio a video klipy a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana dat
Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), zveřejnění těchto údajů ze strany uživatele na základě dobrovolnosti. Využití a zaplacení všech nabízených služeb - pokud je to technicky možné a rozumné - bez uvedení těchto údajů, nebo tím, že poskytuje anonymních dat nebo pseudonymu. Není dovoleno používat Rozbalit tiráže nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy pro zasílání nevyžádaných informací. Právní kroky proti odesílatelům nevyžádané pošty v případě porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazena.

5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové nabídky uvedené na této stránce. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, nebo již není zcela správné, zbývající části dokumentu zůstávají nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.

6.Nutzung Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, Web Analytics služby poskytované společností Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics používá. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na tomto webu, bude vaše IP adresa být zkrácen v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto stránek Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách činnost a poskytování jiných s webové stránky a související internetové služby pro provozovatele webových stránek. Je provedena jako součást Google Analytics, že vaše IP adresa nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies nastavením vašeho prohlížeče; Nicméně upozorňujeme, že můžete volitelně použít v plné míře uplatnily v tomto případě ne všechny funkce těchto stránek. Můžete také zabránit data generovaná souborem cookie o užívání této webové stránky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google, u na následujícím odkazu (https (včetně vaší IP adresy): //. stahovat a instalovat tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) plugin prohlížeče k dispozici.
Přečtěte si více o soukromí a podmínky použití lze nalézt zde: http: //www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Záruka a odpovědnost
zabezpečuje strojírenská společnost pro funkční bezpečnost, že zboží prodávané v okamžiku přechodu nebezpečí volného z materiálových a výrobních vad. Záruční doba je 12 měsíců a začíná běžet dnem doručení. Povinnost inženýrů pro funkční bezpečnost záruky je -po dle vlastního výběru - omezuje na opravu nebo výměnu vadného zboží. Několik oprav jsou povoleny. V případě, že oprava nebo výměna po přiměřené době může kupující požadovat buď snížení kupní ceny nebo zrušení smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po příjezdu na něj. Pokud se ukáže, zde zřejmou vadu, která je díky materiálu nebo výrobních vad, má tento názor a poslat zboží na Ingenieurgesellschaft für funkční bezpečnosti bez prodlení. V případě, že je v zboží prodávané software, tak má Ingenieurgesellschaft für funkční bezpečnost ukazují, že byly připraveny a testovány s ohledem na stav techniky, ale není to možné, je počítačový software pro vytvoření tak, aby se dokonale ve všech aplikacích a kombinacích funguje. Proto žádnou odpovědnost nebo záruku za chyby a škody vzniklé v důsledku nebo při příležitosti používání softwaru, jsou přijata. Pokud se na provoz a údržbu pokyny prodávajícího nenásleduje, změny výrobků, díly vyměnit nebo spotřební materiál použitý které nesplňují původní specifikace, takže není žádná záruka, v případě, že kupující je podložené tvrzení, že jedna z těchto okolností způsobila defekt nevyvrací. Vyloučeny ze záruky jsou pojistky, baterie, keramická a sklářská technika komponenty a ostatní spotřeba materiálu. Plnění z hlediska záruky Weiden. Náklady na dopravu hradí kupující. Pro dodání použitého zboží je vyloučena každá odpovědnost inženýrů pro funkční bezpečnost. Kompenzační pohledávky z pozitivního porušení dluhu ve smlouvě a deliktní odpovědnosti jsou vyloučeny vůči prodávajícímu a proti jeho pověřence. Přebytky z předcházejících ustanovení přesahující odpovědnost inženýrů pro funkční bezpečnosti, bez ohledu na právní důvod, a to zejména pokud jde o nepřímé a následné škody je vyloučena.